چرا تفکر؟

سه‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 07:44 ق.ظ


بسیار روایاتی بااین مضمون شنیده ایم که "تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه" مقایسه عجیبی هم هست.تفکر یکساعت را از عبادت هفتصدسال !!! برتر میداند.چرا؟؟ چون آن عبادت بی اندیشه از تو "عابد احمقی" میسازد که براحتی در لشکر یزید قرار میگیرد و فریب میخورد و قربه الی ا...بالاترین جنایات هم بدست او صورت میگیرد و دین و دنیای جماعت بسیاری را در روزگار بباد میدهد! آری عبادت جاهلانه چنین قدرتی دارد!! اما از آنطرف آن تفکر یک ساعت تورا در میانه میدان و در یک قدمی پیروزی  متوجه حقیقت میسازد و آزادی فکر و اندیشه ات را بتو باز میگرداند و تورا از اسارت تحمیق وارد شده برتو رها میکند و مظلومیت " حسین" را در می یابی و نادرستی موج تهمت ها که بر علیه او براه افتاده را میفهمی و خباثت جریان باطلی که "حسین" را خارجی معرفی کرده برتو واضح میشود و اینچنین است که "حر" میشوی!!! هرچند با "حر"شدن جان ظاهری خودت را از دست میدهی اما  نشان میدهی که حیات انسانی والهی را بدست آورده ای.حیاتی که جز با معرفت وسلوک معرفتی حاصل آمدنی نیست! و این است رمز آنکه قرآن همواره مریدان آبا و اجداد را به محاجه میخواند که چرا کورکورانه براه دیگران میروید و چرا خود نمیاندیشید....

ای برادر تو همی اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای!

@namazesobh

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo